Тheatrical performance "Аt the bottom" 2014, National Theater - Ohrid


Theater performance "On the bottom" M. Gorki 
National Theater Ohrid, 2014 
Director: Kiril Petreski 
Set designer: Zoran Nikolovski 
Cast: Goran Stojanoski, Nikola, Strezo ...

 

Театарска претстава "На дното" М.Горки
Народен театар Охрид, 2014
Режисер: Кирил Петрески
Сценограф: Зоран Николовски
Улоги: Горан Стојаноски, Никола, Стрезо...

 
Poster design: Zoran Nikolovski
 Дизајн на плакат: Зоран Николовски
Photo montage / Фотомонтажа


Photographs from the scene
 Фотографии од сцена

No comments:

Post a Comment