Тheatrical performance "Farce for the brave Naum" - PrilepTheatrical performance "Farsa for the brave Naum" 
2000 - 2001 National Theater Prilep 
Director: Kiril PetreskiSet designer: Zoran Nikolovski


Театарска претстава "Фарса за храбриот Науме"
2000 - 2001 Народен театар Прилеп
Режисер: Кирил Петрески
Сценограф: Зоран Николовски 

Poster design: Zoran Nikolovski
 Дизајн на плакат: Зоран НиколовскиPhoto on a model
Фотографија на макета

Photography on stage 
Фотографија на сцена

Има Видео...

No comments:

Post a Comment