Documentary "Bitola Babam Bitola"

In 2015 at the initiative of 
director Slobodan Despotovski, 
the documentary was working 
"Bitola Babam Bitola", 
supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.
I made these drawings for the needs of this film. 
Technique: Watercolor, pencil and markerВо 2015 година на иницијатива на
режисерот Слободан Деспотовски,
се работеше документарниот филм
"Битола Бабам Битола",
поддржано од Министерството за култура на Р. Македонија.
За потребите на тој фил ги изработив овие цртежи. 
Техника: Акварел, молив и фломастер


Exteriors and costumes
 Екстериери и костими 


No comments:

Post a Comment