Children's play "The Way of Milk" - Bitola

In 2013, the performance was to be performed 
"The Way of Milk" 
produced by Bitola dairy. 
For the needs of that performance, I made it 
scenery and costumes.

Во 2013 година требаше да се изведе претставата
"Патот на млекото"
во продукција на битолска млекара.
За потребите на таа претстава ги изработив
сценографијата и костимите. 
Photo layouts / Фотографии на макета 


No comments:

Post a Comment